Firma REMO-D¬WIG s.c. z siedzib± w Poznaniu jest jest firm± prywatn± od 1996 roku działaj±c± na polskim rynku. Jest kontynuatork± Spółdzielni REMO-BUD. Stan osobowy firmy wynosi 10 osób, wszyscy pracownicy posiadaj± uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na konserwację wszystkich typów dĽwigu i legitymuj± się ponad 20 i 30 letnim stażem pracy w zawodzie konserwatora dĽwigowego.

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania dĽwigów metod± kompletacji i montażu.

Pragniemy również poinformować, że konserwujemy dĽwigi osobowe, towarowe i elektrowci±gi w różnych obiektach na terenie m. Poznania tj. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, DALKIA POZNAŃ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI S.A., UAM im. Adama Mickiewicza, HERBAPOL S.A., GlaxoSmithKline oraz wiele innych.

REMO-D¬WIG s.c.
Zakład Elektromechaniki DĽwigowej
Os. Czecha 131a, 61-292 Poznań
NIP 778-11-42-720
tel. 0 61 853 70 11
tel./fax 0 61 853 70 03

remodzwig@neostrada.pl

Created by DyalCom